TIETOSUOJASELOSTE

Rekrytointilomake – tietosuojaseloste ja henkilörekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä:

UKK-Express Oy
Teollisuustie 64, 96320 Rovaniemi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Joonas Kristo
Teollisuustie 64, 96320 Rovaniemi
Puh. +358 40 519 0474
Sähköposti: joonas.kristo@ukk-express.com

3. Rekisterin nimi:

UKK-Express Oy:n rekrytointilomake

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

Rekisterin tarkoitus on ylläpitää tiedostoa UKK-Express Oy:n hakeneista työnhakijoista rekrytoijien ja rekrytoivien esimiehien käyttöön. Hakemus on niin sanottu avoin hakemus. Avoimen hakemuksen tietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin kuin on tarve.

5. Rekisterin tietosisältö:

Työnhakulomakkeisiin sisältyvät seuraavat tiedot: Tieto siitä, millaista työtä henkilö hakee (työtehtävä, työsuhteen muoto, paikkakunta) sekä seuraavat henkilötiedot: nimi, syntymäaika, osoitetiedot, puhelin- ja muut yhteystiedot, koulutus- ja työkokemustiedot, kielitaito.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot välittää työtä hakeva henkilö itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta UKK-Express Oy:n ulkopuolelle, eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteita säilytetään UKK-Express Oy:n toimitiloissa. Sähköisesti tallennetut tiedot: Sähköistä rekisteriä säilytetään UKK-Express Oy:n toimistotiloissa. Kumpaakin rekisteriä saa käsitellä ainoastaan siihen opastetut henkilökunnan jäsenet.

9. Tarkastusoikeus:

Hakemuksen lähettäneellä on oikeus tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot ks. kohta 2).